Бетонов център, Монтана


Обект:  Бетонов център
Местоположение:  гр. Монтана
Инвеститор: ВиК строй ЕООД
Проект по част: Архитектура, Конструкции, Технология

предишен | следващ

Обект:  Бетонов център
Местоположение:  гр. Монтана
Инвеститор: ВиК строй ЕООД
Проект по част: Архитектура, Конструкции, Технология

Целият обект представлява комплекс от множество съоръжения необходими за затварянето на целия цикъл за производството на бетонови смеси. В това число са включени – смесителна установка с депо за инертни материали тип „ветрило”, утайник с каломаслоуловител и пречиствателно съоръжение, съоръжение за почистване на барабаните, автомивка и кантарна платформа.

Допълнително за нуждите на качественото управление на производсвения процес се проектира и административно-битова обслужваща сграда с лаборатория. Тя представлява едноетажна монолитна конструкция със скатен дървен покрив. 


Начало /  /  / Бетонов център, Монтана